Söderbymalmsvägen 6B, 136 45 Handen
072-2226870
kattpensionat@kattvarnet.se

Allmänna villkor

Mottagande av katt
Din katt ska vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva, senast 14 dagar innan ankomst och högst 1 år gammalt, ta alltid med intyget när du kommer med din katt.
Hankatter över 6 månader skall vara kastrerade.

Kattvärnet förbinder sig härmed att på bästa sätt sköta om din katt. Skulle katten under tiden insjukna, kommer angiven kontaktperson eller ägaren att kontaktas, samt veterinär att anlitas.

Avbokning
Avbokning senare än 14 dagar innan ankomst debiteras hela beloppet oavsett anledning. Vid tidigare avbokning återbetalas inte bokningsavgiften. Bokad tid betalas även om avlämning/hämtning sker på annat datum än bokat.

Avhämtas inte katten inom tre dagar efter överenskommen tid eller efter anmodan, utgår vårdkostnad med dubbelt belopp. Avhämtas inte katten inom 14 dagar efter det anmodan sänts i rekommenderad försändelse till ägare/vårdnadshavare, har pensionatet rätt att förfara med katten på sätt som synes bäst för täckande av uppkomna inackorderingsavgifter och andra kostnader.

Kattvärnet fritas från allt ansvar för sjukdom, samt brand-, olycksfall- och andra skador som katten kan ådra sig under inackorderingstiden. Ansvarsförsäkring gäller inte för djur. Kattvärnet rekommenderar att ha katten försäkrad då endast ägaren kan försäkra sin katt.

Ansvarsförbindelse
Ägaren försäkrar att lämnade uppgifter i bokningsformuläret är riktiga och godkänner kostnaden och förbinder sig senast då katten hämtas att erlägga eventuellt uppkomna vårdkostnader jämte veterinärkostnader.